متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

درخواست بررسی مسائل آموزشی یا فارغ التحصیلی

درخواست بررسی مسائل آموزشی یا فارغ التحصیلی


به استحضار می رساند فرم های « درخواست انصراف از تحصیل»و«درخواست فارغ التحصیلی در مقطع پایین تر خاص مقاطع کارشناسی» دانشجویان متقاضی در سامانه جامع آموزش دانشگاه ایجاد و از تاریخ 97/04/01 آماده بهره برداری می باشد.
متقاضی می تواند با مراجعه به سامانه جامع آموزش دانشگاه – پیشخوان خدمت - درخواست بررسی مسائل آموزشی یا فارغ التحصیلی در مقطع قبلی – درخواست جدید را کلیک و سپس در پنجره باز شده نوع درخواست: انصراف از تحصیل یا صدور مدرک مقطع پایین تر را انتخاب و مابقی مراحل را طی نماید.
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس کیش
 

آدرس کوتاه :