متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

تور شبکه پژوهشگران پسا دکترا ، 24.09.2017 – 30.09.2017 دیدگاه ها در علوم مواد و فناوری نانو آلمان

تور شبکه پژوهشگران پسا دکترا ، 24.09.2017 – 30.09.2017 دیدگاه ها در علوم مواد و فناوری نانو آلمان


Postdoctoral Researchers' Networking Tour 2017
 
تور شبکه پژوهشگران پسا دکترا  ، 24.09.2017 – 30.09.2017
دیدگاه ها در علوم مواد و فناوری نانو آلمان 
علاقمندان و محققین پسادکترا در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی ذکر شده جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این تور به لینک زیر مراجعه نمایند 
 

 
 

 
 
آدرس کوتاه :