متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

به روز رسانی و تکمیل بانک اطلاعاتی علمی و پژوهشی دانشجویان پردیس کیش

به روز رسانی و تکمیل بانک اطلاعاتی علمی و پژوهشی دانشجویان پردیس کیش


از دانشجویان و اساتید محترم پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران دعوت می‌شود، برای تکمیل و روزآمد سازی بانک پژوهشی دانشجویان، مقاله‌ها، کتاب‌ها و همایش‌های خود را در سامانه‌ی ثبت اطلاعات پژوهشی پردیس به نشانی: http://kishsrm.ut.ac.ir:8989 بارگذاری نمایند.

آدرس کوتاه :