متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین مرحله لیگ دارت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران – فروردین 97

برگزاری دومین مرحله لیگ دارت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران – فروردین 97


دومین مرحله لیگ دارت پردیس کیش روز پنجشنبه مورخ 97/01/30 ساعت 18 در تالار خلیج فارس ویژه دانشجویان و روز یکشنبه مورخ 97/02/02 ساعت 12 در مرکز تندرستی ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی برگزار خواهد شد.

آدرس کوتاه :