متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره روش‌های ارزیابی حس‌عمقی: رویکردهای نوین و کلاسیک

برگزاری دوره روش‌های ارزیابی حس‌عمقی: رویکردهای نوین و کلاسیک


دوره روش‌های ارزیابی حس‌عمقی: رویکردهای نوین و کلاسیک مدرس دوره  خانم دکتر مهدیه آکوچکیان و روزبه صندگل مهلت ثبت نام نا 29آذر تاریخ شروع دوره 30آذر شهریه دوره 100 هزار تومان ساعت برگزاری 18 الی 21 

لینک ثبت نام

آدرس کوتاه :