متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس و معاونان شرکت آب و برق جزیره کیش از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

بازدید رئیس و معاونان شرکت آب و برق جزیره کیش از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


جناب آقای مهندس سلطانی رئیس شرکت آب و برق جزیره کیش به همراه معاونان خود از پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران بازدید کردند. در این دیدار، زمینه‌های همکاری پردیس بین الملل کیش و شرکت آب و برق کیش مورد بررسی قرار گرفت. 
توان فنی و مهندسی مرکز نوآوری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران در اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، به عنوان فرصت ارزشمند این مرکز  و قابلیت بازوی علمی-اجرایی پردیس در صنعت آب و برق کیش و بروز خلاقیت، نوآوری و هم‌افزایی شایسته‌، مورد تأکید حاضران قرار گرفت.
 واکاوی چالش‌های شرکت آب و برق کیش و ارائه راهکار با رویکرد نوآورانه، محورهایی است که مرکز نوآوری پردیس، توان اجرای آن را در سطوح بالای مهندسی و مدیریت دارد و در این دیدار مورد توجه و تأکید قرار گرفت.
در این بازدید همچنین، رئیس مرکز نوآوری پردیس، ارزش های پیشنهادی این مرکز در زمینه‌ی اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی به شرکت آب و برق کیش را به حاضران ارائه کرد و مقرر شد متخصصان مرکز نوآوری پردیس جهت واکاوی چالش ها و چگونگی رفع آن، از شرکت آب و برق کیش بازدید کنند.
بازدید از لابراتوار هوش مصنوعی و فضای کار اشتراکی مرکز نوآوری پردیس و همچنین آزمایشگاه مهندسی مکاترونیک و رباتیک و کارگاههای طراحی صنعتی پردیس از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.
در این دیدار مقرر گردید کمیته‌‌ی تخصصی مرکز نوآوری پردیس جهت تبادل نظر و هم‌افزایی و انجام امور مورد درخواست شرکت آب و برق کیش، تشکیل گردد.
آدرس کوتاه :