متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه جزیره کیش از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

بازدید دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه جزیره کیش از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران


 
دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی دبیرستانهای دخترانه جزیره کیش در سه نوبت مجزا از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران دیدار کردند. در این دیدار دانش آموزان دبیرستانهای الغدیر، فاطمیه و الزهرا با امکانات و تجهیزات پردیس نظیر کتابخانه، آزمایشگاهها، سالن ورزش و کارگاهها از نزدیک آشنا شدند. 

در جریان این بازدید همچنین رشته های کارشناسی پردیس به دانش آموزان معرفی و به سوالات آنان درخصوص نحوه انتخاب پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به عنوان محل تحصیل ایشان در مقطع کارشناسی پاسخ داده شد. در پایان به منظور برنامه ریزی آینده رشته های کارشناسی پردیس، فرم نظرسنجی از دانش آموزان اخذ گردید. 

 


 

  
  


آدرس کوتاه :