متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تعیین سطح زبان دانشجویان ورودی 1397-98

اطلاعیه تعیین سطح زبان دانشجویان ورودی 1397-98به استحضار می رساند آزمون کتبی تعیین سطح زبان
 دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول 1398-1397،
مورخ 1397/07/26 ساعت 12 در محل سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
مصاحبه شفاهی نیز در همان تاریخ، بعد آزمون تعیین سطح کتبی انجام خواهد گردید.
 

آدرس کوتاه :