متن خبر

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه / رساله در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

آخرین مهلت دفاع از پایان نامه / رساله در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷


 

به اطلاع می‌رساند: آخرین مهلت دفاع از پایان نامه / رساله در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تا روز سه شنبه مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ می‌باشد. شایسته است دانشجویان متقاضی دفاع ۱۷ روز قبل از برگزاری جلسه دفاع، ثبت نام خود را درسامانه انجام داده باشند. لازم به ذکراست دفاع پایان نامه / رساله پس از این تاریخ جز نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ محسوب شده و دانشجویان ملزم به ثبت نام، پرداخت شهریه، تمدید پایان نامه وتمدید سنوات می‌باشد.
حوزه معاونت آموزشی پردیس بین المللی کیش

آدرس کوتاه :