ثبت نام خوابگاه

#نکات ویژه:
- با توجه به محدودیت ظرفیت، واگذاری خوابگاه­ ها بر اساس اولویت ثبت نام خواهد بود.
- دانشجویان ساکن در خوابگاه در اولویت واگذاری همان واحد می ­باشند.
- در خصوص جابه­ جایی واحد، اولویت بر اساس تاریخ ثبت نام است.
- در صورت پرداخت شهریه و تکیمل ظرفیت خوابگاه، امور دانشجویی و فرهنگی هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت شهریه متقاضی نخواهد داشت. استرداد وجه پرداخت شده نیز پس از گذشت حداقل 7 روز امکان پذیر می باشد.
- خوابگاه متقاضیان بر اساس ضرورت و مصلحت از طرف امور دانشجویی و فرهنگی تعیین می­گردد.
 

 

به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه شبانه عادی می‌رساند، ظرفیت خوابگاه پسران از تاریخ98/10/10لغایت 98/10/30 تکمیل می باشد.

اطلاعیه خوابگاه ترمی
مهلت پرداخت شهریه خوابگاه ترمی در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 ، از تاریخ 98/11/05 لغایت 98/11/10 میباشد. محل پرداخت شهریه متعاقباً اعلام میگردد.
به همین منظور از پرداخت شهریه در سایت پردیس کیش و یا سامانه گلستان خودداری نمایید. 
 
   
ثبت نام خوابگاه شبانه دختران ثبت نام خوابگاه شبانه پسران

 

 

 

 

 

 

ثبت نام خوابگاه ترمی