امکانات واحد های اقامتی پردیس

 

مراحل ثبت درخواست: 
  • معرفی نامه از معاون محترم اداری و مالی واحد مربوطه یا ارایه کارت شناسایی معتبر دانشگاه،
  • تکمیل فرم درخواست با مراجعه به سایت پردیس کیش kish.ut.ac.ir خدمات رفاهی - فرم درخواست استفاده از استادسرا یا فرم (پیوست). (اولویت بررسی درخواست ها با متقاضیانی می باشد که از طریق سامانه درخواست خویش را ارسال می نمایند.)،
  • واریز وجه به شماره حساب 105825900، بانک تجارت، شعبه پردیس کیش، کد 1058، به نام درآمدهای اختصاصی پردیس بین المللی کیش،
  • همکاران محترم دانشگاه تهران می توانند درخواست را از طریق اتوماسیون اداری به عنوان آقای دکتر حسین رجبی نوش آبادی رئیس امور اداری پردیس بین المللی کیش و رونوشت به مسئول استادسرای پردیس بین المللی کیش و همزمان به آدرس ایمیل ghmohammad128@gmail.com  ارسال نمایند.
  • شماره تلفن همراه مسئول استاد سرا (آقای قاسمی): 09347687366
  • تلفن تماس: 44430055-076، داخلی 169            دورنگار: 44432683-076
 
مقررات و مدارک لازم:
  • ارائه اصل معرفی ¬نامه از واحد یا اصل کارت شناسایی دانشگاهی فرد متقاضی، اصل فیش واریزی و شناسنامه همراهان می‌باشد.
  • زمان ورود: ساعت  13:00                        زمان خروج: ساعت  12:00
  • o 50% مبلغ واریزی در صورت انصراف تا 72 ساعت قبل از تاریخ ورود ثبت نشده در سامانه، قابل عودت است.
 

پیوست :

فرم درخواست استفاده از استادسرای