خوابگاه ترمی

 
متخصصان آموزش عالی بر این باورند که ایجاد ارتباط میان برنامه درسی و تجربیات فوق برنامه دانشجویان، برای ایجاد یک محیط آموزشی پویا مفید است. خوابگاه های دانشجویی، به عنوان جوامع یادگیرنده، ابزاری برای بهبود فرآیند یادگیری محسوب می شوند. هدف از ارائه خدمات خوابگاهی ویژه دانشجویان، ایجاد جوامع کوچک یادگیری، با ایجاد محیطی ایمن و حمایتی، افزایش گفتمان، فعالیت های فوق برنامه، تقویت مهارت های زندگی، سازگاری با محیط دانشگاهی و مشارکت دانشجویان می باشد. 
با عنایت به فراوانی دانشجویان علاقمند به تحصیل و لزوم تلاش برای کاهش نگرانی دانشجویان در تأمین مسکن مناسب در طول مدت تحصیل و با هدف توزیع بهینه امکانات خوابگاهی برای دانشجویان، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در این زمینه گام بسیار مؤثری برداشته و رضایت دانشجویان را به همراه داشته است.  
خوابگا های دانشجویی خودگردان پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در دو بخش ارائه خدمات می نماید:
1. خوابگاه های ترمی: 
خوابگاه های ترمی، ویژه دانشجویانی است که در طول ترم تحصیلی خود در خوابگاه ها اقامت خواهند داشت. این خوابگاه ها در قالب منزل مسکونی و دارای کلیه امکانات رفاهی و به صورت دو نفره، چهار نفره و شش نفره، می باشد.
خوابگاه های دو نفره: دارای یک اتاق خواب، 
خوابگاه های چهار نفره: دارای دو اتاق خواب،
خوابگاه های شش نفره: دارای سه اتاق خواب.
نکته: هر اتاق خواب، دارای دو تخت مجزا می باشد.
2. خوابگاه های شبانه: 
خوابگاه های شبانه، ویژه دانشجویانی است که فقط در پایان هفته جهت شرکت در کلاس های آموزشی، در دانشگاه حضور می یابند. این خوابگاه ها در قالب منزل مسکونی و دارای کلیه امکانات رفاهی و به صورت چهار نفره (ویژه)، شش نفره و هشت نفره می باشند.
 

امکانات هر واحد واحد مسکونی به شرح جدول زیر است:

 

 

دانشجوی گرامی

خواهشمند است جهت پرداخت شهریه خوابگاه ترمی با هماهنگی امور دانشجویی و فرهنگی از طریق مراحل زیر اقدام نمایید.

  1. سایت ems.ut.ac.ir،
  2. منوی آموزش،
  3. شهریه،
  4. انتخاب پرداخت های الکترونیکی دانشجو،
  5. جستجو،
  6. مبلغ پرداختی،
  7. کلیک بروی درگاه بانک،
  8. انجام مراحل عملیات پرداخت بانکی.

آیین نامه خوابگاه های ترمی