دانشگاه تهران - پردیس بین الملل کیش
چهار شنبه 30 مهر ماه 1393
   
كسب مقام قهرماني مسابقات رباتيك دانشگاه صنعتي شريف تبريك آغاز سال تحصيلي 93-94 پيام تبريك دكتر ضرغام رياست محترم پرديس پرديس بين الملل كيش - دانشگاه تهران سيزدهمين جشنواره ورزشي دانشجويـان دانشگاه تهـران آغاز ثبت نام كلاس هاي فرهنگي و هنري كتابخانه پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران مركز تندرستي و آمادگي جسماني مركز آموزش هاي زبان

© Copyright 2014 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved