دوشنبه 9 شهریور ماه 1394
با حكم رييس دانشگاه تهران، دكتر منصور خليلي عراقي به عنوان رييس جديد پرديس بين‌المللي كيش دانشگاه تهران منصوب و از زحمات دكتر نصرت‌الله ضرغام تقدير شد.
قابل توجه دانشجويان گرامي برنامه درسي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 گروه آموزشي مربوطه را دريافت نماييد.
به اطلاع پذيرفته شدگان آزمون نيمه متمركز دكتري سال 1394 مي رساند كه فرآيند ثبت نام در پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران به دو صورت الكترونيكي و حضوري مي باشد كه انجام هر دو نوع ثبت نام الزامي است.
پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران درراستاي تحقق رسالت خود مبني بر گسترش آموزش عالي به ويژه در مقطع كارشناسي، براي نيمسال تحصيلي 95-94 در 11 رشته دانشجــوي كارشناسي مي پذيرد.
آخرين مهلت دفاع ازپايان نامه در نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 تا تاريخ 94/06/31 مي باشد. دانشجويان متقاضي دفاع 15 روز قبل از برگزاري جلسه دفاع جهت ثبت نام به سامانه جلسه دفاع در سايت kish.ut.ac.ir مراجعه نمايد .

گروه های آموزشی

تعداد رشته هاي گروه : رشته
تعداد دانشجويان : نفر
تعداد فارغ التحصيلان : نفر
تعداد رشته هاي گروه : نفر
تعداد دانشجويان : نفر
تعداد فارغ التحصيلان : نفر
تعداد رشته هاي گروه : رشته
تعداد دانشجويان : نفر
تعداد فارغ التحصيلان : نفر
تعداد رشته هاي گروه : رشته
تعداد دانشجويان : نفر
تعداد فارغ التحصيلان : نفر
تعداد رشته هاي گروه : رشته
تعداد دانشجويان : نفر
تعداد فارغ التحصيلان : نفر
برگزاري كلاس هاي TOEFL , IELTS
Free Discussion
UTEPT
طرح توسعه پرديس بين المللي كيش
تقويم آموزشي نبمسال اول 95-94
چكيده پايان نامه و رساله هاي پرديس
فارغ التحصيلان پرديس بين المللي كيش
مركز آموزش هاي آزاد دانشگاه تهران
مجله هاي بين المللي GJSET - آينده پژوهي - دانش و مديريت
پاسخ به پرسش هاي متداول

© Copyright 2015 | Ideh Pardaz Pirooz . All Rights Reserved