دانشگاه تهران - پردیس بین الملل کیش
یک شنبه 5 بهمن ماه 1393
   
پرديس بين الملل كيش - دانشگاه تهران حضور و بازديد حضرت آيت الله سيد محمدعلي موسوي جزايري از پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران برپايي جشن در پرديس به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت رسول اكرم(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش اختتاميه دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش كسب مقام قهرماني مسابقات رباتيك دانشگاه صنعتي شريف كتابخانه پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران مركز تندرستي و آمادگي جسماني مركز آموزش هاي زبان

© Copyright 2014 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved