دانشگاه تهران - پردیس بین الملل کیش
پنچ شنبه 27 آذر ماه 1393
   
برگزاري دومين جشنواره پژوهشي پرديس بين المللي كيش پيام تبريك دكتر ضرغام رياست محترم پرديس پرديس بين الملل كيش - دانشگاه تهران كسب مقام قهرماني مسابقات رباتيك دانشگاه صنعتي شريف كتابخانه پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران مركز تندرستي و آمادگي جسماني مركز آموزش هاي زبان

© Copyright 2014 | Ideh Pardaz Pirooz. All Rights Reserved