سه شنبه 9 شهریور ماه 1395
معاونت آموزشي » آموزش هاي آزاد

واحد آموزش هاي آزاد پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

درباره آموزش هاي آزاد

تغييرات روز افزون و پيشرفت هاي چشمگير در پهنه دانش ، مهارت و تكنولوژي ضرورت بهره گيري ازابزار آموزش را دو چندان كرده است به طوري كه آموزش مداوم ، جزئي جدايي ناپذير از زندگي جوامع توسعه يافته به حساب مي آيد و از آنجايي كه تحصيلات آكادميك و دانشگاهي نه تنها يگانه مسير آموزش نمي باشد بلكه اساسا براي همه افراد جامعه نيز مقدور نمي باشد، لذا بهره گيري از آموزش هاي كوتاه مدت با هدف ارتقاي مهارتهاي فني، انساني و ادراكي مديران، كاركنان و ساير افراد جامعه و هماهنگ كردن اطلاعات آنان با پيشرفت هاي دانش بشري در حوزه هاي مرتبط با آنان بهترين گزينه جهت سوق دادن جامعه به سمت پيشرفت هاي روزافزون خواهد بود.ضمن اينكه توسعه دانش و توانمندي براي كاركنان دستگاه هاي دولتي زمينه ساز ايجاد يك سيستم اداري متحول ، پويا ، مشاركت جو و مسئوليت پذير خواهد بود.

بخش آموزش هاي كوتاه مدت پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران نيز با هدف اصلي خدمت به مردم جزيره زيباي كيش فعاليت خود را ازديماه سال گذشته رسما آغاز نمود كه مشروح فعاليت هاي اين واحد در بخش هاي ديگرگزارش بيان خواهد شد؛ اما شايد بتوان مهمترين اهداف اين واحد را در سه مورد ذيل خلاصه نمود:

 • 1- افزايش ميزان مهارت و اشتغال زايي و به روز شدن اطلاعات مشاغل كارشناسي در بخشهاي دولتي و خصوصي كه نتيجه آن ارتقاء توان كارشناسي و افزايش بهره وري نيروي انساني در سازمان ها و بهبود كمّي و كيفي خدمات و توليد مي باشد.
 • 2- شكوفايي استعداد جوانان و ارتقاء كيفيت و نشاط زندگي.
 • 3- ارائه دوره هاي آموزشي ويژه بانوان (مديريت و اقتصادخانواده، تربيت فرزند ) كه ضمن افزايش دانش و توانمندي بانوان زمينه هاي مشاركت ايشان در جامعه و اداره بهتر اقتصادي و مديريت در خانواده را فراهم مي كند.

بي ترديد آنچه انسان را در تدوين برنامه اي صحيح و در نتيجه انجام فعاليت هاي كارآمد و مثمر ثمر ياري مي رساند، تفكر پيرامون مسأله مورد ابتلا مي باشد كه اين تفكر هم شامل تفكر فردي است و هم تفكر جمعي و زماني انسان از تلاش هاي انجام شده نهايت بهره وري را خواهد داشت كه علاوه بر تحقيقات و برآوردهاي شخصي كه زائيده فكر اوست، مسأله مورد نظر را با صاحبان انديشه و صلاحيت در ميان گذاشته، از مطالعات و تحقيقات و چه بسا از سليقه هاي ناب ايشان بيشترين و بهترين بهره ها را ببرد. از اين رو تلاش ما در واحد آموزش هاي آزاد ( كوتاه مدت ) نگاهي دو سويه ( استفاده از تفكر فردي و جمعي ) به مسائل مي باشد و لذا شوراي آموزش هاي آزاد نيز در راستاي همين نگرش تشكيل شد.

اهمّ فعاليتهاي مربوط به برنامه ريزي، توليد و جذب ايده و بطور كلي مديريت فكري واحدتوسط اين قسمت هدايت و پشتيباني مي شود كه روند آن به شرح ذيل مي باشد. ( شايان ذكر است كه تمامي امور انجام شده در هر مرحله به سمع و نظر جناب دكتر ضرغام رسيده، از راهنمائي هاي ايشان فراوان استفاده مي شد ):

 • 1- اولين گام در راه موفقيت، آگاهي از نياز جامعه كيش بود. از اين رو تهيه فرم نياز سنجي در دستور كار قرار گرفت؛ ليكن از آنجايي كه تهيه يك فرم مناسب و كاربردي پروسه اي طولاني محسوب مي گرديد، لذا اين كار تا تهيه فرم، بصورت تحقيقات ميداني انجام شد.
 • 2- در مرحله بعد و پس ازمشخص شدن دوره هاي مورد نياز، اين مسأله مورد بررسي قرار گرفت كه آيا امكانات مادي و معنوي دانشگاه پاسخگوي دوره هاي مورد نياز جامعه كيش مي باشد يا نه؟
 • 3- پس از تعيين دوره هايي كه برگزاري آنها براي دانشگاه مقدور مي باشد، استفاده از استادي مجرّب كه طرح درسي مفيد و مناسب با دوره ارائه نمايد، دنبال گرديد. در اين بخش با گروه هاي مربوط با هر دوره مذاكراتي صورت گرفت و پس از رايزني هاي مختلف با مديران گروه ها با اساتيد پيشنهادي نيز جلساتي گذاشته شد و يا تلفني شرايط و ضوابط مورد گفتگو واقع شد و نهايتا پس از توافق طرفين استاد دوره انتخاب گرديد.
 • 4- در انتها برآورد هزينه ها (حق الزحمه استاد، پرواز و اياب، هزينه هاي عمراني، آب و برق و تبليغات)،تعيين مدت دوره، تعداد ساعات و جلسات، تاريخ شروع و اتمام دوره و نيز مشخص كردن ساعات و روزهايي از هفته كه بتوان با راندمان بالا به استفاده از ظرفيت خالي امكانات مادي و معنوي دانشگاه جهت برگزاري كلاسهاي آزاد پرداخت، انجام گرفت كه برآورد و مشخص كردن هر كدام نيازمند بررسي، تفكر و مذاكراتي دقيق و زمان بر بود.

دوره هاي برگزار شده

 • =ديماه 87 لغايت شهريورماه 88 : نقاشي رنگ روغن – دكوراسيون و معماري داخلي – سنتور –3ds max- نامه نگاري و مكاتبات انگليسي – طراحي وب سايت –زبان انگليسي .
 • =مهر 88 لغايت اسفند 88: زبان فرانسه – معماري داخلي -3ds maxICDL- زبان انگليسي .
 • =سال 89: عكاسي– معماري داخلي (2 ترم) – زبان انگليسي .
 • =سال 90: معماري داخلي (2 ترم) – خانه داري – فرانت آفيس –ICDL–زبان انگليسي – زبان كودك و نوجوان (از ديماه).
 • =سال 91: معماريداخلي (3 ترم) – زبان انگليسي بزرگسالان (6 ترم) – زبان انگليسي كودك و نوجوان (5 ترم).


     

برنامه سالانه زبان انگليسي واحد (بزرگسالان ) در سال 92:

نيمسال اوّل

ترم درسي

17 فروردين -2 خرداد

تعطيلي بين ترم(4 روز)

3خرداد - 10خرداد

ترم درسي

11 خرداد – 27 تير

تعطيلي بين ترم(15 روز)

28 تير – 11 مرداد

ترم درسي

12 مرداد –  28 شهريور

تعطيلي بين ترم (12 روز)

29 شهريور –  5 مهر

نيمسال دوّم

ترم درسي

6 مهر – 28 آبان

تعطيلي بين ترم(10 روز)

29 آبان – 5 آذر

ترم درسي

6 آذر – 24 دي

تعطيلي بين ترم(7 روز)

25 دي –  1 بهمن

ترم درسي

2 بهمن – 20 اسفند

تعطيلي بين ترم(22 روز)

21 اسفند –  29 اسفند


برنامه هم اكنون واحد آموزش آزاد:

برنامه كلاس هاي زبان انگليسي بزرگسالان (دبيرستان به بالا) ترم فروردين - ارديبهشت

رديف

سطح

مدرّس

زمان

مكان

1

FA

آقاي ميرزاباقري

روزهاي فرد                   22-20

302

2

FA

آقاي ميرزاباقري

روزهاي زوج                   20-18

302

3

FB

آقاي نجفي پور

روزهاي فرد                   22-20

301

4

FB

خانم آيتي

روزهاي زوج                   22-20

303

5

1A

آقاي پارسي زاده

روزهاي زوج                  22-20

304

6

1A

آقاي طبائي فرد

روزهاي فرد                   22-20

303

7

1B

خانم اميري

روزهاي زوج                   22-20

305

8

1B

خانم يگانه

روزهاي فرد                   22-20

306

9

2A

آقاي ميرزاباقري

روزهاي زوج                   22-20

302

10

2B

خانم يگانه

روزهاي زوج                   22-20

306

11

3A

آقاي شمسيني

روزهاي زوج                   22-20

307

12

3A

آقاي شمسيني

روزهاي فرد                   22-20

307

13

S.1A

آقاي نجفي پور

روزهاي زوج                   22-20

301

14

S.2A

خانم اميري

روزهاي زوج                   20- 18

305

 

برنامه كلاس هاي زبان كودك و نوجوان (دبستان و راهنمايي) ترم فروردين-ارديبهشت

رديف

نام دوره

نام استاد

زمان كلاس

شماره كلاس

روز

ساعت

1

Starter/B

خانم قاسم زاده

زوج

18:15 - 17

301

2

Hip Hip 1/B

خانم زنگنه

زوج

18:15 - 17

302

3

Hip Hip 1/B

خانم ضيايي

فرد

19:45 – 18:30

303

4

Hip Hip 1/B

خانم كياني

زوج

18:15 - 17

304

5

Hip Hip 2/B

خانم قاسم زاده

زوج

19:45 – 18:30

301

6

Hip Hip 2/B

خانم ضيايي

فرد

18:15 - 17

303

7

Hip Hip 3/B

خانم زنگنه

زوج

19:45 – 18:30

302

8

Hip Hip 3/B

خانم كياني

زوج

19:45 – 18:30

304

9

Hip Hip 4/B

خانم قاسم زاده

فرد

18:15 - 17

301

 دكوراسيون و معماري داخلي

رديف

شماره ترم

نام استاد

زمان كلاس

شماره كلاس

روز

ساعت

1

ترم اول (عمومي)

آقاي مهندس عمراني

شنبه

20 - 17

آتليه شماره 5

2

ترم دوم

آقاي مهندس عمراني

سه شنبه

20 - 17

آتليه شماره 5

3

راينو

آقاي مهندس عمراني

دوشنبه

19 - 17

سايت طبقه دوم

 


مراحل ثبت نام كلاس زبان انگليسي:

  

كاركنان آموزش آزاد :


 • =خانم طالبي       :     مسؤول واحد
  =آقاي نارويي    :     نگهبان و همكار كلاس هاي آزادتماس با ما

شماره تلفن :  2-4433661 (داخلي 120 )                                 آخرين بروزرساني: Saturday, April 20, 2013---11:36:44 AM
     

© Copyright 2015 | Ideh Pardaz Pirooz . All Rights Reserved