عناوین خبر ها عناوین خبر ها
شرح خبر شرح خبر

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «الگوی پیشرفت: پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق» با مشارکت دانشگاه تهران،