عناوین خبر ها عناوین خبر ها
شرح خبر شرح خبر

درگذشت ناگهانی جناب آقای بابک رمضانی، دانشجوی دوره دکتری رشته زیست-شناسی سلولی و ملکولی پردیس بین المللی کیش

انالله و اناالیه راجعون
 با نهایت تاسف ضایعه درگذشت ناگهانی جناب آقای بابک رمضانی، دانشجوی دوره دکتری رشته زیست-شناسی سلولی و ملکولی پردیس بین المللی کیش را به خانواده محترم  ایشان و پردیس کیش به ویژه گروه سلولی و ملکولی تسلیت گفته و برای کلیه بازماندگان صبر جمیل و برای آن عزیز سفر کرده رحمت واسعه الهی آرزومندیم.