عناوین خبر ها عناوین خبر ها
شرح خبر شرح خبر

آیین نامه استعدادهای درخشان(معرفی دانشجوی ممتاز)

اداره پژوهش پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به اطلاع می رساند در راستای آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دارای دو مقاله و دانشجویان دوره دکتری دارای سه مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر در لیست وزارت علوم و دانشگاه تهران، به عنوان دانشجوی ممتاز معرفی می شوند.
افراد واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره پژوهش مراجعه نمایند.