متن خبر متن خبر

آیین نامه استعدادهای درخشان(معرفی دانشجوی ممتاز)

اداره پژوهش پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران به اطلاع می رساند در راستای آیین نامه تسهیلات آموزشی و پژوهشی برای دانشجویان ممتاز، دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دارای دو مقاله و دانشجویان دوره دکتری دارای سه مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر در لیست وزارت علوم و دانشگاه تهران، به عنوان دانشجوی ممتاز معرفی می شوند.
افراد واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره پژوهش مراجعه نمایند.
آدرس کوتاه :