متن خبر متن خبر

آگهی کار دانشجویی تخصصی کاردات

به استناد آئین نامه کار دانشجویی مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه تهران، این پردیس به منظور بهره گیری از توانمندی‌های تخصصی دانشجویان از افراد واجد شرایط در زمینه های زیر دعوت به همکاری می‌کند.
 
۱- مربی باشگاه (یک نفر خانم و یک نفر آقا)
۲- مسئول سالن ورزشی (یک نفر خانم و یک نفر آقا)
۳- امور اداری، اجرایی، مالی و دانشجویی 
 
مدارک مورد نیاز:
۱- ارائه کارت مربی گری (برای مربی باشگاه)
۲- ارائه یک کپی از کارت دانشجویی معتبر و کارت ملی
۳- رزومه کاری
مدارک خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۹۷‬ به دفتر معاونت اداری و مالی سرکار خانم معصومی تحویل نمایند. 
 
معاونت اداری و پشتیبانی پردیس بین المللی کیش
آدرس کوتاه :