عناوین خبر ها عناوین خبر هاشرح خبر شرح خبر

اطلاعیه تعیین سطح زبان دانشجویان ورودی 1397-98


به استحضار می رساند آزمون کتبی تعیین سطح زبان
 دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول 1398-1397،
مورخ 1397/07/26 ساعت 12 در محل سالن اجتماعات پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
مصاحبه شفاهی نیز در همان تاریخ، بعد آزمون تعیین سطح کتبی انجام خواهد گردید.