گزارش کارگاه های برگزار شده گزارش کارگاه های برگزار شده

  گروه علوم ورزشی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران کارگاه آموزشی با عنوان «تنیس با رویکرد علوم ورزشی» را با حضور حدود ٦٠ نفر از  مربیان نخبه کشور، روسای هیئت های ورزشی، فعالین ورزشی...

۱۳۹۷/۰۴/۳۰ بیشتر بدانید...

  کارگاه آموزشی «هندسه و ساخت مقرنس» توسط گروه معماری پردیس کیش، با تدریس جناب آقای دکتر کبیر صابر ، جناب آقای اصغریان جدی و آقای کاظم پور، به مدت دو روز، مورخ 17 و 18 اردیبهشت ماه 1397،...

۱۳۹۷/۰۵/۸ بیشتر بدانید...

  کارگاه «دانش افزایی والدین هنرجویان ژیمناستیک» با همکاری هیاُت ژیمناستیک کیش و پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، دوشنبه مورخ 4/4/97، با حضور جمعی از والدین هنرجویان ژیمناستیک، دانشجویان...

۱۳۹۷/۰۵/۸ بیشتر بدانید...