کارکنان اداره آموزش پردیس کارکنان اداره آموزش پردیس

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام و نام خانوادگی سمت داخلی پست الکترونیک
جعفر احمدی مسئول دفتر 166 jafar.ahmadi25@ut.ac.ir
آزاده افشاریان زاده سرپرست اداره آموزش 46 afsharianzadeh@ut.ac.ir
نجمه هاشمی   مسئول دایره امتحانات 134  najmehhashemi@ut.ac.ir 
بهنام محمدی پور کارشناس آموزش 227 b.mohammadipour@ut.ac.ir
شیرین امینی کارشناس آموزش 211 Shirin_amini@ut.ac.ir
مصطفی ارجمندی کارشناس آموزش 219 m_arjomandi1362@ut.ac.ir
سحر خانجان کارشناس آموزش 209 Sahar.khanjan@ut.ac.ir
گلناز زارع کارشناس آموزش 203 gzare@ut.ac.ir
جعفر احمدی مسئول پذیرش 201 jafar.ahmadi25@ut.ac.ir
مژده آرون کارشناس فارغ التحصیلان 167 Mojdeh.arvan@ut.ac.ir
فرزانه پری کارشناس فارغ التحصیلان 206 f.pari@ut.ac.ir
زهرا داودی مسئول دفاع از پایان نامه / رساله 234 zdavoodi@ut.ac.ir
مریم اسدی بایگانی آموزش 228 maryamasadi@ut.ac.ir
علی ابراهیمی اپراتور آموزش 230 aliebrahimiarman@gmail.com